Lainey Voss – Senior Pictures

Enjoy these photos of DHS senior, Lainey Voss, class of 2021!

Gorgeous senior pictures in the spring Cute senior pictures with old fence Cute senior pictures with mirrors Senior photos with pink dress Senior photos with mirror